เตรียมตัวให้พร้อม! พรุ่งนี้ (29 ม.ค. 64) เปิดลงทะเบียน “เราชนะ” รับเงินช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

พรุ่งนี้แล้ว (29 ม.ค.) สำหรับ การลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มที่ต้องลง
ทะเบียนเราชนะ.com เพื่อรับวงเงินช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล วงเงินไม่กิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ที่ได้รับเงินเยียวยา “เราชนะ”

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ระบบโอนเข้าบัญชี 3,500 บาท ( 2 เดือน)

-ไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่ 2 ผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง / ผู้ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

คัดกรองคุณสมบัติ

– ไม่เป็น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ไม่เป็น ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

– ไม่เป็น ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33

– ไม่เป็น ผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท หรือผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท

-ได้รับข้อความกดรับสิทธิ์ : ไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่ 3 ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบ /กลุ่มประชาชนทั่วไป

– ลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

วันที่ 29 ม.ค. – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 -23.00น.

วิธีการสมัคร

1.ลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ กด “ลงทะเบียนเราชนะ”

2.กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

3. กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ)

4.หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขโครงการ

สอบถาม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น