สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลายสาขา

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหลายสาขา ดังนี้

ฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำหรับพนักงานของสถานประกอบการ (ประกันสังคมมาตรา 33) จำนวน 4 สาขา ดังนี้

1. สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 ก.พ. 64 (18 ชั่วโมง) – ฟรี

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในวันที่ 18 ก.พ. 64 – ค่าทดสอบฯ 100 บาท

2. สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 2

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 9 มี.ค. 64 (30 ชั่วโมง) – ฟรี

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในวันที่ 10 มี.ค. 64 – ค่าทดสอบฯ 150 บาท

3. สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 24 ก.พ. 64 (30 ชั่วโมง) – ฟรี

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในวันที่ 25 ก.พ. 64 – ค่าทดสอบฯ 100 บาท

4. สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 – 22 ก.พ. 64 (60 ชั่วโมง) – ฟรี

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในวันที่ 23 ก.พ. 64 – ค่าทดสอบฯ 150 บาท

ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ จำนวน 4 สาขา ดังนี้

1. การนวดหน้าเพื่อความงาม

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 12 ก.พ. 64 (30 ชั่วโมง) – ฟรี

2.หัตถการในการแพทย์แผนไทย

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.พ. 64 (30 ชั่วโมง) – ฟรี

3. การดูแลสตรีหลังคลอด

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 ก.พ. –  มี.ค. 64 (60 ชั่วโมง) – ฟรี

4. สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 18 มี.ค. 64 (60 ชั่วโมง) – ฟรี

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 2 สาขาอาชีพ ดังนี้

1. สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในวันที่ 10 ก.พ. 64 – ค่าทดสอบฯ100 บาท

2. สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในวันที่ 19 มี.ค. 64 – ค่าทดสอบฯ 150 บาท

ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://tinyurl.com/wellness64

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 053-330-092 (ในวัน และเวลาราชการ)

Facebook: www.facebook.com/dsdwellness

Line ID: @skw1981n

Email: [email protected]

Website: www.dsd.go.th/dsdwellness

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น