รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นอกสถานที่

วันที่ 30 มกราคม 2564 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ นอกสถานที่ ให้แก่บุคลากรของบริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมของบริษัทเชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น