ร่วมส่งกำลังใจ นักรบชุดขาว “ทีมมู่หลาน” จาก จ.น่าน เข้าสมทบทีม จ.สมุทรสาคร

การปฏิบัติงานในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกันโรค ตลอดจนให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค และการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมาก

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน ขอเชิญชาวจังหวัดน่าน ร่วมส่งกำลังใจ ให้คณะเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือนักรบชุดขาว “ทีมมู่หลาน” จากจังหวัดน่าน โดยจะออกเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน ประกอบด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลน่าน จำนวน 8 คน ดังนี้

  1. นายเทอดศักดิ์ ยาใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน
  2. นางศิริพร อุปจักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน
  3. นางสาวปิยะวรรณ เถินสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน
  4. นางสาวปัทมา วิชัยยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน
  5. นางสาววัลลภา อุตเสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน
  6. นางสาวศุภาภรณ์ เชื้อสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน
  7. นางสาวจินตนา ศรเถื่อน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน
  8. นายวีรวัฒน์ วงศาราบ พนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลน่าน

สำหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายครั้งนี้ คือค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยการเก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Nasopharyngeal swab) เป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) และตรวจจับการระบาด เพื่อการควบคุมโรค สนับสนุนทีมบุคลากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะรวมปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564 นับเป็นทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทีมที่ 2 ของจังหวัดน่าน ที่รวมปฏิบัติงานในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณรูปภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น