รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทำการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1) เป็นเจ้าของภาษา (Native English speaker from US, UK, Canada, Australia, New Zealand, or South Africa)

2) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

3) มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมหลักฐานการสมัครมายังอีเมล [email protected] และ [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/humancmru

ร่วมแสดงความคิดเห็น