ด่วน!แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6

EarthquakeTMD:
แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา Myanmar
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18:47 น. ตามเวลาประเทศไทย
(2021-02-05 11:47:40 UTC)
ขนาด 5.6 ลึก 10 กม.
Epicenter (21.399°,97.584°)
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 220 กม.

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
https://earthquake.tmd.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น