จังหวัดเชียงใหม่ ปลอดโควิด-19 ไม่มีเพิ่ม +0 เป็นวันที่ 27 แล้ว สสจ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 13.00 น.)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีเพิ่ม +0 เป็นวันที่ 27 แล้ว (เวลา 13.00 น.)

ขณะที่ สธ. แถลงการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 186 คน สะสมเป็น 23,557 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 เสียชีวิตสะสม 79 ราย ผู้ป่วยรายใหมวันนี้ +186 ราย โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 141 ราย
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 35 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสถานกักกันฯ 10 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น