สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ราชภัชเชียงใหม่ จัดสัมมนา Project Based Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนา ในโครงการสัมมนาวิชาการทางสังคมศึกษาเรื่อง Project Based Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัววิทยากร โดย อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์ มช. การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้โครงงานทางสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้โครงงานทางสังคมศึกษา

ตลอดจนร่วมหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้โครงงานทางสังคมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือ รับชมไลฟ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค : ครูสังคม วค. ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านคิวอาร์โค้ด และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายศักดิ์สิทธิ์ หมายแลขโทรศัพท์ 093-045-5540 หรือ นายสิงหนาท หมายเลขโทรศัพท์ 094-731-3148 การจัดสัมมนาครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส โรคติดเชื้อโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น