ทต.สุเทพ ชี้แจง กรณีโครงการวางท่อระบายน้ำ และปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณซอยวัดอุโมงค์

จากกรณีที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์ เรื่องฝาท่อระบายน้ำ ล่าสุดทาง ทต.สุเทพ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊กเพจ “เทศบาลตำบลสุเทพ”  ระบุข้อความว่า
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอชี้แจงกรณีโครงการวางท่อระบายน้ำ และปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณซอยวัดอุโมงค์ ดังนี้
1. ผู้รับเหมาไม่ดำเนินการตามแผนงาน
2. เทศบาลแจ้งเตือนเร่งรัด จำนวน 2 ครั้ง ให้เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ
3. ขณะนี้พ้นระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างไปแล้ว 69 วัน (ชี้แจง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
4. เทศบาลตำบลสุเทพ ทำการปรับตามสัญญาจ้างวันละ 8,000 บาท
5. หากจำนวนค่าปรับ เกินกว่า ร้อยละ 10 จะแจ้งยกเลิกสัญญาต่อไป
6. เนื่องจากการดำเนินการล่าช้า ยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ระดับฝาบ่อพักจึงยังไม่เรียบร้อย ซึ่งหากงานแล้วเสร็จ​จะมีการลาดยางแอสฟัลท์เสมอระดับฝาบ่อ
เทศบาลตำบลสุเทพ ต้องขออภัยผู้ใช้เส้นทางทุกท่านที่งานล่าช้า และขอขอบคุณ​สำหรับคำแนะนํา​ เราจะดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ถนนทุกท่านต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น