เชียงใหม่ปลอดโควิด 37 วันแล้ว จากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม +0 ราย

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่
ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม +0 ราย เป็นวันที่ 37 แล้ว

ขณะที ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

และ สธ.รายงานวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ผู้ป่วยรายใหม่ 150 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,111 ราย หายป่วยแล้ว 23,946 ราย เสียชีวิตสะสม 82 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น