จังหวัดเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอแม่แจ่ม (รุ่นที่ 3)

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอแม่แจ่ม (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 15​-19​​ กุมภาพันธ์ 2564 รวม 4 คืน 5 วัน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตำบลปางหินฝน หมู่ที่​ 10​ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม​ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมนี้​ ทีมวิทยากรครูพา​ทำทีมแม่แจ่ม​ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน​ ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ​ จำนวนทั้งสิ้น 92 คน​


ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบที่มีเอกสารสิทธิ โฉนด, นส.3, สกน. และแปลง คทช. ที่ได้รับอนุญาตแล้วในพื้นที่​ ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลท่าผา ตำบลกองแขก ตำบลแม่นาจร และตำบลแม่ศึก เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล และระดับครัวเรือน ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป

วิญญู บุญสุวรรณ ภาพ : ข่าว
ทีมกลุ่มงานสารสนเทศฯ สนง.พช.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น