นายอำเภอหางดง พูดคุยแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนลำไย ในการผลิตลำใยพันธุ์ดีมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เชียงใหม่ ได้ไปพบปะพี่น้องกลุ่มเกษตรกรลำใยแปลงใหญ่ตำบลสบแม่ข่า เพื่อพูดคุยแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนลำไย ในการผลิตลำใยพันธุ์ดีมีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์ของสบแม่ข่าดินแดนลำใยต้นแรกปลูกพื้นที่นี้ กระบวนการแปรรูปและการตลาดในอนาคต และการขับเคลื่อนโครงการสบแม่ข่าโมเดล

ร่วมแสดงความคิดเห็น