(มีคลิป) จิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ให้กับทาง ร.ร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมเปิดเรียนสัปดาห์หน้า

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2564 นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับการสนับกำลังจากจาก กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ได้ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” Big Cleaning Day ให้กับทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนในสัปดาห์หน้านี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น