กรมอนามัย เผยผลโพล ชี้ คนไทยร้อยละ 78 เชื่อมั่นมาตรการป้องกันโควิด-19 ของตลาด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลพบคนไทย ร้อยละ 78 มีความเชื่อมั่น ในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาด แม้จะยังมีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดเชื่อมโยงตลาด ขณะที่ ร้อยละ 69 ยังคงไปจับจ่ายสินค้าในตลาดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แนะผู้ประกอบการตลาดคุมเข้มต่อเนื่อง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 7 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตอบจำนวน 3,814 คน พบว่าประชาชน ร้อยละ 78 มีความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาด โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นระดับปานกลาง ร้อยละ 62 และระดับมาก ร้อยละ 16 ถึงแม้ร้อยละ 47 จะมีความกังวลอยู่บ้างในระดับปานกลาง ต่อสถานการณ์การระบาดเชื่อมโยงตลาด แต่ยังพบว่า ร้อยละ 69 มีการออกไปจับจ่ายสินค้าภายในตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน เมื่อไปตลาดพบว่า สวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 82 จึงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด สำหรับมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ในตลาดที่ประชาชนเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ดีที่สุดคือ การให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากตลอดเวลา รองลงมาคือคัดกรองผู้ที่เข้าในตลาด และมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

“ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้ประกอบการตลาดยังคงต้องคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1) กำหนดทาง เข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด 2) สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3) จัดจุดล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4) รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการ เพื่อลดความแออัด 5) ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 6) ล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี 7) พ่อค้าแม่ค้าเมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันที ไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน 8) จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ 9) หมั่นสังเกตอาการผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการ ไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาด ขอให้มีการบันทึกข้อมูล การเข้า–ออก หรือลงทะเบียนเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการ ทุกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น