ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม เข้ารับพระราชทานเทียนมาฆประทีปและโคมเทียนแก้ว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พระโกศัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ได้มอบหมายให้ พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ และพระครูสังฆรักษ์พงศ์ภรณ์ ภทฺทาจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม


เข้ารับพระราชทานเทียนมาฆประทีปและโคมเทียนแก้ว ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนมาฆประทีป แก่สมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และวัดปงท่าข้าม จ.แพร่ ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ “วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราชนารี” วันนี้วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และวัดปงท่าข้ามจ.แพร่ จึงเข้ารับพระราชทาน เทียนมาฆประทีป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาประกอบพิธีในวันที่ 26 ก.พ.64 ซึ่งเป็นมาฆบูชาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น