จังหวัดเชียงรายชวนร่วมงานประเพณี “2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา พระธาตุดอยตุง”

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 “2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว ณ ลานพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระธาตุดอยตุง เสริมสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของล้านนา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้

โดยในงาน จะจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม การเดินจาริกแสวงบุญ พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา “รวมพลคนปีกุน(กุญชร)” และทุกราศี พิธีตักน้ำทิพย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิก พิธีตักบาตร พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะ ขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง ขบวนตุง ขบวนชาติพันธุ์ 18 ชาติพันธุ์ ขบวนมวลชน และเครื่องสักการะของส่วนราชการ 18 อำเภอ และทุกภาคส่วน พิธีนมัสการและสรงน้ำ ถวายเครื่องสักการะ ห่มผ้าพระธาตุดอยตุง และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับพระธาตุดอยตุง ถือเป็นพุทธปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวล้านนา เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีกุน มีการจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุสืบต่อกันมาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี

โดยการจัดงานในปีนี้ จะมีการนำศิลปะผสมผสานร่วมกับประเพณีและวัฒนธรรม สำหรับผู้ร่วมเดินจาริกแสวงบุญจะได้รับเหรียญที่ระลึกท้าวเวสสุวรรณ ออกแบบโดยอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงรายอีกด้วย

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังได้ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะกำหนดจัดสร้างรูปหล่อและเหรียญท้าวเวสสุวรรณ ให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา รวมถึงจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อนำปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์องค์พระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายให้ทรงคุณค่าอยู่คู่บ้านเมืองต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้นที่ 1 เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-150169

ร่วมแสดงความคิดเห็น