สพม.เชียงใหม่ ดำเนินการจับฉลาก ฟุตบอล สพม.เชียงใหม่ ลีก 2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานจับฉลากการแข่งขัน ฟุตบอล สพม. เชียงใหม่ ลีก 2021 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นคณะทำงานฝายดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล สพม.เชียงใหม่ ลีก 2021 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนในสังกัดที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลให้มีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำไปสู่การต่อยอดเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพต่อไป

มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 1. โรงเรียนสันกำแพง 2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 4. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 5. โรงเรียนสารภีพิทยาคม 6. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 7. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 8. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ผลการจับฉลากแบ่งสายดังนี้
สายเอ ประกอบด้วย 1. โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2. โรงเรียนสันกำแพง 3. โรงเรียนแม่ริม วิทยาคม และโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม , สายบี ประกอบด้วย 1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 3. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

เริ่มดำเนินการแข่งขัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 10 เมษายน 2564 กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลลีก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น