ขอเจิญแอ่วงาน“ต๋ามไฟบูชา ฮอมผญ๋าตุงใย สานใจ๋คนยอง” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล

 

ขอเชิญร่วมงาน โครงการเทศกาลการศิลปะ จากรากร่วมสีสันตุงใย สายใยชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-20.00 น. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากตุงใย สู่การสร้างสรรค์ศิลปะตุงใยร่วมสมัยล้านนา “ต๋ามไฟบูชา ฮอมผญ๋าตุงใย สานใจ๋คนยอง” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมคนยอง และกาดหมั้วคัวยอง ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น