ยอดลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน พุ่ง 7.1 ล้านคน คาด 2 วันลงครบ อาจมี 2 แสนคน ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ยื่นทบทวนได้

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า การเปิดลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน ที่เปิดลงทะเบียนขณะนี้ มีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว 7.1 ล้านคน หรือประมาณ ร้อยละ 77 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด คาดว่า 2 วันจากนี้ จะสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ คาดว่าจะมีประมาณ 1-2 แสนคน เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม่มีสมาร์ทโฟน และฐานข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องกังวลหากเข้าเงื่อนไข ทุกคนจะได้รับสิทธิแน่นอน เบื้องต้นอาจจะมีการร่นระยะเวลาการทบทวนสิทธิ ให้เร็วขึ้นก่อนวันที่ 15 มี.ค.64

กรณีคนต่างด้าวที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้ว ไม่ได้รับสิทธินั้น ขอย้ำว่า เงินที่นำมาเยียวยาเป็นเงินกู้ของรัฐบาล เป็นเงินภาษีของประชาชน ไม่ใช่เงินที่ผู้ประกันตนส่งสมทบเข้ากองทุนฯ จึงไม่สามารถนำมาเยียวยาคนต่างด้าวได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น