กองพลทหารราบที่ 4 จัดตั้งพื้นที่ส่วนหลังของกองพล เพื่อทำการฝึกทดสอบระบบส่งกำลัง ของหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ

“ถึงไพร่พล ใจกล้า และสามารถ ก็มิอาจรบให้มีชัยได้ หากขาดการหนุนเนื่อง เครื่องปัจจัย ส่งกำลัง บำรุงให้ ได้ทันการ” Day 2-3 Combat logistics support
เมื่อไหร่ที่การรบยืดเยื้อ การดำรงสภาพการรบ คือ จุดผกผัน ที่ต้องตัดสินใจว่า “จะไปต่อหรือพอแค่นี้” การฝึกในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4 ได้ทำการจัดตั้งพื้นที่ส่วนหลังของกองพล เพื่อทำการฝึกทดสอบ ระบบส่งกำลัง ของหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ เช่น หน่วยทหารเสนารักษ์ ทหารพลาธิการ ทหารสรรพาวุธ ทหารสารวัตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อให้หน่วยดำเนินกลยุทธ์ มีความหนุนเนื่องด้านการส่งกำลังบำรุง การสนับสนุนมีความเพียงพอต่อกำลังพลและหน่วย ตลอดจนทันต่อเวลาในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดความสำเร็จต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น