เตือนระวังแก๊งค์นายหน้า เรียกรับเงิน อ้างช่วยบรรจุรับราชการท้องถิ่น

คณะทำงานปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า
หลังจากรัฐบาลเน้นย้ำแนวทางให้แต่ละหน่วยงานราชการ เร่งบรรจุอัตราทดแทนตำแหน่งงานที่ว่าง รวมถึงมีการเปิดสอบบรรจุรับราชการ ในส่วนกรมต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น พบว่า มีความเคลื่อนไหวของขบวนการ นายหน้า เรียกรับประโยชน์หรือแอบอ้างเรียกรับเงิน เพื่อช่วยบรรจุงานในตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ) ซึ่งที่ผ่านๆมา การเปิดสอบแต่ละครั้งจะมีผู้สนใจ สมัครสอบเป็นจำนวนมาก เฉพาะการเปิดสอบบัญชีปี 2560 มีผู้สมัคร 6 -7 แสนคน ผ่านการสอบภาค ก.ข.และค. เพียง 31,895 คน สามารถเรียกบรรจุตามบัญชีที่มีอายุ 2 ปี ราวๆ 21,605 คนเท่านั้น และปี 2564 นี้จะมีการเปิดสอบแข่งขัน และกำหนดรับสมัครช่วงมี.ค.นี้ต้องระวัง อย่าตกเป็นเหยื่อแก๊งค์นายหน้าเหล่านี้


” ช่วงที่ผ่านมามี ผู้สมัครสอบ ผู้รอเรียกบรรจุ โดยเฉพาะผู้ปกครอง ยอมเสียเงินเป็นจำนวนมาก ตั้งหลักหมื่นถึงหลัก
แสน เพื่อให้ลูกหลานเข้ารับราชการ จนเกิดปัญหาด้านคดีความมากมาย จะเห็นได้จากรายงานผลปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ล่าสุดปีนี้ซึ่งมีข้อมูลว่า ระดับปลัด อปท. และ ผู้บริหาร ท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) พร้อมพวกหลายๆแห่ง มีความผิดจากการติดตามตรวจสอบ ดำเนินการยุติธรรมด้านคดีอาญา และประพฤติมิชอบด้วยประจักษ์พยานหลักฐาน พบมีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นทั้งในระดับ อบต, เทศบาล มีมูลความผิดทางอาญา ตาม ป.อ.มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 พ.ร.บ.ป.ป.ช. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความผิดที่ต้องลงโทษตามกระบวนการทางคดีมากมาย ”


ทั้งนี้ในรายงานของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการชี้มูลความผิด การลงโทษ ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียกรับเงินจากผู้สมัคร
สอบ โดยหลอกลวงว่า สามารถช่วยบรรจุเข้าทำงาน ในแต่ละ อปท.ได้นั้น มีการลงโทษทั้งอดีตผู้บริหารท้องถิ่น, ข้าราชการ ในหน่วยงาน ท้องถิ่น (อปท.) หลายจังหวัด ทั้งจำคุกและให้ออก ตลอดจน จำเลยรับสารภาพด้วยจำนนต่อหลักฐาน เป็นต้น


นอกจากนี้ ยังพบว่า ช่วงที่อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง อปท.ในระดับเทศบาลนั้น มีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความ
ผิด การพาดพิงกล่าวหาชี้มูล อดีตผู้บริหารท้องถิ่น (อปท. ) ที่มีทั้งการเรียกรับเงิน จากโครงการรับจ้าง คู่สัญญา อปท.,จากผู้รับเหมาในงานจ้างต่างๆ , การเรียกรับเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา , การโอนย้าย,การประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาลำดับขั้น รวมถึงเรียกรับเปอร์เซ็นต์จากเงินโบนัส และเรียกร้องอื่นๆ
” กลายเป็นอีกข้อมูลที่ กลุ่มการเมืองในหลาย อปท.นำมา ใส่ร้าย ป้ายสี โจมตีคู่สมัคร ในสนามเลือกตั้งระดับเทศบาล
ด้วย ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น