นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.สวนปรุง นำทีมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ จัดโครงการประชุมติดตามการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน รพท/รพศ/รพ.สต. จังหวัดแพร่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบติดตามการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน” สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช รพท/รพศ/รพสต. ในจังหวัดแพร่ จำนวน 20 คน ณ โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น จังหวัดแพร่ โดยมี ทันตแพทย์หญิงสุขจิตตรา วนาภิรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดงาน, นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น