ผอ.กขว.นทพ. เดินทางมาประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ให้เครือข่ายนักพัฒนา สนภ.3 นทพ.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 พ.อ. ปองภพ จงภักดี ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ได้เดินทางมาประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ให้เครือข่ายนักพัฒนา เพื่อให้มีความศรัทธาต่อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ประสานงานเครือข่ายนักพัฒนาและการนำแหล่งข่าวในพื้นที่ปฏิบัติงานของ สนภ.3 นทพ. โดยมี…พันเอก นิธิกรณ์ คำแก้ว รองเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น