เปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-151 ตำแหน่ง ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ นางฐานิต หลำคำ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย และ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จำนวน 40 คน
เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ฯ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมฯ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ศึกษา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ 10 ฐานการเรียนรู้ ปลูกผักสวนครัว และนำฟางข้าวห่มดินให้กับ แปลงผักสวนครัวเกษตรผสมผสาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น