(มีคลิป) จับไม้เถื่อนจำนวนมาก พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ยึดได้ไม้แปรรูปและไม้ถูกตัด คนร้ายหลบหนีไปได้

เมื่อวันนี้ 23 ก.พ.2564 จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ และ จนท.กก.4. บก.ปทส.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พร้อม จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าแม่ละเมา และ จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สบอ.14 จ.ตาก ได้ทำการตรวจยึดไม้แดงแปรรูปจำนวน 43 แผ่นปริมาตร 0.84 ค่าเสียหายของรัฐ 8,400 บาท และไม้ยางแปรรูปจำนวน 119 แผ่นปริมาตร 2.28 ลบ.ม. ค่าเสียของรัฐ 22,800 บาท และไม้แดงท่อนจำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 3.89 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 38,900 บาท

จนท.ได้ตั้งข้อหาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 คือ 1.มาตรา 11 ฐาน “ทำไม้หรือทำอันตรายใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่รับอนุญาต” 2.มาตรา 48 ฐาน”ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้ชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน 0.20 ลบ.ม.ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ 3.มาตรา 69 ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ” พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามความผิด 1.มาตรา 14 ฐาน “ทำไม้ หรือทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต”

เหตุเกิดบริเวณป่าท้ายบ้านห้วยผักกูด ม.8 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด (พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ) ช่วงที่ จนท.เข้าตรวจจับไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึด และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่ง พงส. สภ.พะวอ จ.ตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น