ทหารพัฒนา​ จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร จ.แพร่ ล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 80%

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)​ โดย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค3 (ช.พัฒนา สนภ.3)​แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่​ 22 ก.พ.64 ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฎรในพื้นที่บริเวณ ม.2 บ.ร่องถ่าน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง​ จ.แพร่ จำนวน​ 2 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร จ.แพร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 80% โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 239 ครัวเรือน 528 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น