เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของ (KM Team) และคณะทำงานเครือข่ายจัดการความรู้ (KM Team work)

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 พันเอก กฤศ ศิริพงศ์ เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของ (KM Team) และคณะทำงานเครือข่ายจัดการความรู้ (KM Team work) เพื่อพิจารณาแนวทางแผนการดำเนินการเรื่องการจัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Web conference

โดยมีพล.ต. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง เสธ.นทพ. (บ) เป็นประธานณ ห้องประชุมกองบังคับการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น