แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย!! เจอ – จับ – ปรับ – ส่งกลับ เตือนนายจ้างใช้แรงงานจ้าง ผิดกฎหมายเจอโทษแรง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดระยะเวลายื่นบัญชีรายชื่อ และแจ้งข้อมูลบุคคลต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 654,864 คน แบ่งเป็นคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง 596,502 คน และคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง 58,362 คน

ขอย้ำนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าว ที่ยื่นบัญชีรายชื่อตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว
– ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19
– จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 เม.ย.64
– ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายในวันที่ 18 ต.ค.64
– กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน
– นายจ้างชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย
– ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th

หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน​
– โทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคน
– หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
– คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น