นักเรียน โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรับรางวัล “เยาวชนผู้นำศีลธรรม”ดีเด่น เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการนี้ นางสาวศรีนวล และนางสาวนันธินี เป็ดมา นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้รับรางวัล “เยาวชนผู้นำศีลธรรม”ดีเด่น โดยเข้ารับเกียรติบัตรกับท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น