ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ราชเวช ลุยตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน ณ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00-12.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ดำเนินการออกให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แบบเชิงรุก ในสถานประกอบการ พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้จริงเรื่อง COVID-19 ไปกับประกันสังคม” ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ประกันตน และผู้ประกอบการสถานศึกษา


เครดิตภาพ โดย ประกันสังคมเชียงใหม่
ข่าว โดย พว.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี แผนกการตลาด โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น