ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว “น้องเบอรี่” จิตอาสาทำแนวกันไฟป่าแม่แจ่ม

วันนี้ 24 ก.พ. 2564 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นตัวแทนนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบพวงหรีด และเงินให้กับครอบครัวของเด็กหญิงณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา น้องเบอรี่ อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิตด้วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย

เด็กหญิงด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปีหรือ น้องเบอรี่ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เสียชีวิตจากอาการลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย ซึ่งทางครอบครัวได้ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่บ้านพัก ภายในหมู่บ้านแม่แฮน้อย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทราบเรื่องท่านก็ได้แสดงความเสียใจและเป็นห่วงครอบครัวของน้องเบอรี่

ซึ่งน้องเป็นเด็กหญิงที่จิตใจดีมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือหมู่บ้าน และชุมชนไปช่วยกันทำแนวกันไฟป่าเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลามเหมือนทุกปีที่ผ่านมาซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพแวดล้อมเกิดมลพิษ เกิดภัยอันตรายต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าและคนที่อาศัยอยู่กับป่าด้วย แต่น้องโชคร้ายที่ต้องมาเสียชีวิต

โดยคืนนี้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพทางครอบครัวจะมีพิธีฌาปนกิจศพในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2564) ที่สุสานบ้านแม่แฮน้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น