ข้าราชการ อ.พบพระ จ.ตาก ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นประธานจัดกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัวสร้างกระแสการรับรู้ ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ผู้นำต้องทำก่อน ที่สำคัญได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในอำเภอพบพระ ปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด โดยมี นายอนันต์ เลิศแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนพัฒนาการ อำเภอพบพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ บ้านพักนายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นอกจากนี้ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าพันธุ์ผักให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และผู้นำ อช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น