ศูนย์ Fix it Center แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้บริการประชาชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิราม ถามดี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ สมจิตต์ นายตรีศิลป์ ครินชัย ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักศึกษา ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอตรวจซ่อมเช็ครถยนต์ ซึ่งมีระบบการทำงานไม่ปกติ ให้กลับมาใช้งานได้ดี ณ ศูนย์ Fix it Center แบบถาวร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดังนี้
1. รถยนต์ คุณไรวัฒน์ ปันย่าง ทำตรวจสอบการทำงานของแตรรถยนต์
เนื่องจากแตรไม่ดัง
2. รถยนต์ คุณไผ่สีทอง หินสวน ตรวจสอบระบบแอร์รถยนต์ที่ไม่เย็น ตรวจ
สอบคลัทช์ เนื่องจากคลัทช์สั่นและสะบัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น