พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการเกษตร

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น