โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย! จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี จบลงอย่างสวยงาม

ว่าที่ ร.ต.ปฎิภาณ อินทเนตร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เผยว่า ในนามผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี และท่านผู้ปกครอง ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ น้ำดื่ม ขนม ของว่าง ให้กับนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี อย่างมากมาย


พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดศรีบุญนำ ที่เมตตาอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมฐานประกอบอาหาร นายเกษม ยะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านป่าป๋วย ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อย และอนุญาตให้เข้าพื้นที่หมู่บ้านในการทำกิจกรรม คณะแม่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป๋วย ที่สนับสนุนน้ำดื่มและน้ำแข็ง ณ จุดทำกิจกรรมฐานประกอบอาหาร บริเวณลานวัดศรีบุญเรือง ท่านรองฯอารีย์ กันทะจันทร์ ที่สนับสนุนขนม จำนวน 140 ชิ้นคุณวิภาวี พุทธลา ที่สนับสนุนน้ำมะพร้าว 16 ลิตร ร้านป้าอิ๋ว สนับสนุนหวานเย็นให้กับนักเรียนทุกคน ลุงแปงและครอบครัว ที่สนับสนุนสถานที่บ้านสวนในการทำฐานกิจกรรมปฐมพยาบาล และสนับสนุนน้ำดื่มฯลฯ หากทางโรงเรียนได้ระบุชื่อผิดหรือไม่ได้ระบุชื่อ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ ทางโรงเรียนรับรู้และซาบซึ้งใจในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น