บก.คฟป.ทภ.3 สน.จัดชุดลาดตระเวน ( ชป.ลว. ) 6 ชุดปฏิบัติการ 60 นาย ลงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซาก พื้นที่ จ. เชียงใหม่ หวังป้องปรามการเผาป่า

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) จัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 60 นาย ลงพื้นที่เสี่ยง และไฟไหม้ซ้ำซาก เพื่อป้องปรามการเผาป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุดลาดตระเวนดังกล่าว จัดจากหน่วยทหารในพื้นที่ 6 หน่วย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33, กรมรบพิเศษที่ 5 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารราบที่ กรมทหารราบที่ 7, กองพันพัฒนาที่ 3 , และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก

โดยห้วงวันที่ 25 – 26 ก.พ.64 จัดกำลังชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 60 นาย ลงพื้นที่ 6 พื้นที่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ร.7 พัน.2 ลงพื้นที่ ดอยหลวง อำเภอเชียงดาว ,กองพันพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย , กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ลงพื้นที่ อำเภอดอยเต่า , มทบ.33 ลงพื้นที่ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม เชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย , กรมรบพิเศษที่ 5 ลงพื้นที่ บ.ปง อำเภอหางดง และ ร.7 พัน.1 ลงพื้นที่ ดอยเกิ้ง อำเภอฮอด พร้อมจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดการเผาในพื้นที่ ตลอดจนแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น