(มีคลิป) เชียงราย น้ำโขงแห้งกระทบเดินเรือ ประเทศลุ่มน้ำเร่งเจรจา

วันที่ 25 ก.พ.64 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ จ.เชียงราย บริเวณด้านหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน ชายแดนติดกับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำที่ลดลงทำให้หาดทรายและโขดหิน โผล่ขึ้นเหนือน้ำตามจุดต่าง ๆ ได้ทั่วไป โดยเฉพาะตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนไทย-สปป.ลาว-เมียนมา ส่งผลกระทบกับเรือขนส่งสินค้า และเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ต้องงดวิ่งจอดเรียงรายอยู่ตามริมฝั่ง ส่วนเรือโดยสารเล็กต้องใช้ความระมัดระวัง สถิติจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย ระดับน้ำโขง (เช้า) หน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน โดยกรมเจ้าท่า จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. ลึก 1.96 เมตร วันที่ 23 ก.พ. ลึก 2.13 เมตร วันที่ 24 ก.พ. ลึก 2.21 เมตร 25 ก.พ. ลึก 2.19 เมตร

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง บอกว่า สาเหตที่ศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้าง ไม่ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนนั้น คาดว่าเกิดจากในปัจจุบันไม่มีเรือสินค้าของจีนในแม่น้ำโขง จากท่าเรือก่วนเหล่ยซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านในแม่น้ำโขงของจีนอีกเลย นับตั้งแต่มีการปิดด่านดังกล่าว ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 มานานกว่า 7-8 เดือนแล้ว ประกอบกับในช่วงวันปีใหม่จีนหรือเทศกาลตรุษจีน วันชาติจีน และเทศกาลสงกรานต์ เขื่อนจีนจะลดการปล่อยน้ำอยู่แล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหานั้นคณะกรรมการแม่น้ำโขง ซึ่งมีตัวแทนจาก 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ทั้งจีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียตนาม ได้เสนอขอให้จีนเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อน เนื่องจากทุกชาติต่างก็เดือดร้อน แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้ผลเมื่อไร

สำหรับ ศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้างฯ ตั้งอยู่เหนือเมืองจิ่งหง เป็นหน่วยงานที่จะรายงานการระบายน้ำออกจากเขื่อน ไปยังสมาชิกที่เดินเรือในแม่น้ำโขง ที่เชื่อมต่อกับมณฑลยูนนาน ปกติจะแจ้งข้อมูลทุกวัน โดยปกติจะปล่อยน้ำจากเขื่อนในระดับ 1,200-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในฤดูน้ำหลากจะเพิ่มเป็น 2,000-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เมื่อจะต้องกักเก็บน้ำจะลดลงเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ร่วมแสดงความคิดเห็น