โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “วัยใสใส่ใจสุขภาพ ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น” แก่โรงเรียนใน จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม “วัยใสใส่ใจสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยรุ่น” นำโดย พญ.กอร์ปกุล ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมด้วยคุณชัญญา ปัญญาโน รองผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ มอบสาระความรู้แก่นักเรียนแผนกปฐมวัย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2564 นี้ ได้รับความร่วมมือ จากคุณวรทัศน์ บุญโครต ผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ


โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่น” โดยมี พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมให้การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนที่กำลังเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วัยรุ่นมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและปรับตัวให้ เพื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่างมีคุณค่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ยังได้จัดกิจกรรมแทรกสาระความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ “การป้องกันตนเองจาก COVID -19 และไข้หวัดใหญ่ รวมถึงสุขอนามัยและการล้างมือที่ถูกวิธี” เพื่อเน้นย้ำให้นักเรียนสามารถดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง จากสถานการณ์ COVID ในปัจจุบันได้ ภายในกิจกรรมมีการตอบข้อซักถาม มอบของรางวัล ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภัทโรบล ชั้น 5 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

#อบอุ่นชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ร่วมแสดงความคิดเห็น