อ.แม่สอด จ.ตาก ประชุมวางแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

เมื่อวันนี้ 25 ก.พ.2564 เวลา 13.30 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก ได้มอบหมายให้นายภัทรดนัย อุท้ยรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อ.แม่สอด เป็นประธานในการประชุมวางแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับจำนวนจุดความร้อน​ อันตรายจากฝุ่นควัน pm2.5 ​และขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน ตามประกาศจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่​ 1 มีนาคม ​2564 ถึง​ 30​ เมษายน​ 2564 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่กุ

มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่กุ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 346​ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด หน.สถานีควบคุมไฟป่าขุนพะวอ -น้ำตกพาเจริญ​ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)​ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่กุ จำนวน​ 12 หมู่บ้าน​ เข้าร่วมประชุมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น