ศาลจังหวัดเทิง จ.เชียงราย จัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งขึ้นดอยไหว้ 2 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 25 ก.พ. 64 นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายไหว้พระธาตุจอมจ้อ พระธาตุจอมใจ ซึ่งเป็น 2 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอเทิง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการเดินและวิ่งขึ้นไปสักการะพระธาตุจอมจ้อและพระธาตุจอมใจ มีระยะทางไปกลับประมาณ 5 กม. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ออกกำลังกาย บุคลากรจะได้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส อันจะเป็นการส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ และวัดพระราตุจอมใจ ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน

 

และต่อมาในเวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดคิง พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยนายบุญเกิด ร่องแก้ว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (ทสจ.เชียงราย) อีกทั้งตัวแทนของนายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย (สบอ.15) นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2 เชียงราย (สจป.ที่2) สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเสียงเทิง และเทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (Green Activity for Green Mind) ตามโครงการ “ศาลจังหวัดเทิงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณอาคารศาล และเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นการดำเนินการตาม
นโยบายประธานศาลฎีกาประจำปี 2563 – 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

 

นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง เผยว่า กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันนี้มีขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศาลจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่มาร่วมปลูกต้นไม้กับทางเจ้าหน้าที่ของศาล ต้นไม้ที่นำปลูกครั้งนี้มีทั้งดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ต้นกาสะลองคำ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย และต้นนางพญาเสือโคร่ง อันเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีบนดอยสูง แต่ตนได้เห็นมีหลายพื้นที่ที่นำมาปลูกในพื้นที่ราบก็เจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน จึงมีแนวคิดจะนำมาปลูกที่ภายในศาลบ้าง รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ประมาณ 70 ต้น ซึ่งอนาคตเมื่อต้นไม้เหล่านี้ก็เติบโตก็จะเป็นเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญ และยังสร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับพื้นที่ได้ด้วย ที่สำคัญยังเป็นเหมือนอนุสรณ์รำลึกก่อนที่ตนจะโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ที่จังหวัดชลบุรี ในโอกาสอันใกล้ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น