(มีคลิป) โรงเรียนผู้สูงอายุดอนมุล ปิดภาคเรียนแล้วด้วยความชื่นมื่นมีความสุข มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนผู้สูงอายุดอนมูล ซึ่งอยู่ในโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร หมู่ 3 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่จาก ผอ.ณปภา สินมณี ผอ.ร.ร.ดอนมุลวิทยาคาร และคณะครูมี่อำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุดอนมูลเป็นอย่างดี


หลังจากที่โรงเรียนผู้สูงอายุดอนมูล ได้เปิดเรียนมาตั้งแต่ปี 2563 และได้จัดกิจกรรมการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุครบหลักสูตร ในวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุดอนมูลได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียน มีนักเรียนผู้สูงอายุทั้งชาย หญิงรวม 80 คน ผอ.ร.ร.ผู้สูงอายุ นายบุญชอบ แย้มพราม ประธานศูนย์ฟื้นฟูคนพิการฯ นายเสงี่ยม บรรเลงสวรรค์ รองฯประธาน คนที่ 1 นางวิมล เหมะสุทธินันท์ รองฯคนที่2 นายยรรยง สมัย เลขาฯ นางจีรวรรณ โปร่งใจ


ในการจัดกิจกรรมภาคเรียนในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก วงดนตรี เพชร อบจ.แพร่ นำโดย อาจารย์สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายกอบจ.แพร่ พร้อมด้วยทีมงานมาสร้างสีสัน และยังมีทีมงานส.ส.ตั้มกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เขต 2แวะมาเยี่ยมและมอบข้าวกล่องอาหารกลางวัน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นตำบลดอนมูลที่ได้สนับสนุนกิจกรรมมาตั้งแต่ต้น ในภาคเรียนต่อไปจะเปิดเรียนในราวเดือน มิถุนายน 2564 ขอให้ผู้สูงอายุที่สนใจมาสมัครเรียนได้ รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆจะเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สูงอายุไปพัฒนาชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขยั่งยืนมั่นคงยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานก็เรียนเชิญทุกท่าน

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น