หน่วยงานทสจ.แพร่จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายประสิทธิ์ ท่าช้างผอ.สำนักฯ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนทุกส่วนพร้อมด้วย หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไ้ม้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ชุดครูฝึกกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า โดยมี ผอ.สำนักฯ เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 113 นาย


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ การเสียสละ มีทัศนคติ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น