พช.แพร่ เตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ณ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นมัสการ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น