ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปายวิทยาคาร

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียนปายวิทยาคาร จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในปีการศึกษา 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น