ชมรมครูเก่าวัฒโนทัยพายัพ ถวายเงิน 25,000 บาท เพื่อซ่อมแซมเสนาสนะ วัดปราสาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมครูเก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ถวายปัจจัย จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมเสนาสนะ ถาวรวัตถุศาลาวัดปราสาท โดยมีพระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาส เป็นประธานรับ ณ วัดปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น