ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ชม. พร้อมคณะ ถวายภัตตาหารเพลแด่ นร.รร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางจุไร ชำนาญ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลูกหลาน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่นักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ พันเอก(พิเศษ) บงการ ชำนาญ ที่ถึงแก่กรรมครบ 2 ปี โดยมีสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ร่วมด้วย ณ พระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น