โรงพยาบาลนครพิงค์พร้อมฉีดวัคซีนโควิดล็อตแรกแล้ว ‼️

 

ตามที่ทางศบค.ได้จัดสรรวัคซีนล็อตแรกให้จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 3,500 โดส หรือเท่ากับ 1,750 คนนั้น ผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในล็อตแรกนี้ จะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ตามรพ.ต่างๆทั่วจ.เชียงใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง กลุ่มผู้ที่ทำงานด่านหน้าในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะเริ่มทำการฉีดโดสแรก ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ รพ.นครพิงค์เป็นแห่งแรก
ในวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และ นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการรพ.นครพิงค์ ได้ทำการเยี่ยมสำรวจการเตรียมความพร้อมของรพ.นครพิงค์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น