โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคณะสี “หางดงเกมส์ 63”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563 “หางดงเกมส์ 63” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการแข่งขันประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑาประเภทลู่ชาย,หญิง และการประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น