จ.เชียงใหม่ ปลอดโควิด-19 ไม่มีเพิ่ม +0 เป็นวันที่ 45 แล้ว จากการรายงาน สถานการณ์โควิด-19 ของ สสจ. เชียงใหม่ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ไม่มีเพิ่ม +0 เป็นวันที่ี 45 แล้ว

ขณะที่สาธารณสุข รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศเวลา 11.30 น. ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 45 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,809 ราย  หายป่วยแล้ว 24,952 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น