จ.เชียงใหม่ ออกประกาศ ห้ามการเผาทุกชนิด​ 60​ วัน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

ด่วน… จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศ ห้ามการเผาทุกชนิด​ 60​ วัน ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น